+ 38 (044) 501-79-20

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА СВП КВАЗАР - ВИРОБНИЦТВО ЗА СТАНДАРТАМИ ISO

(International Organization for Standardization)

СВП КВАЗАР - ДСТУ ISO 9001: 2009 - Електротехнічна продукція транспортного та промислового призначення.

Електротехнічна транспортна, електротехнічна промислова апаратура та обладнання, які виробляються на українському ринку, піддаються перевірці міжнародними та відповідними їм українськими стандартами. Стандартизуються й процеси виробництва. Одним з таких стандартів є ДСТУ ISO 9001: 2009. (Український національний стандарт за міжнародною класифікацією відповідає - ISO 9001: 2008 Quality management systems - Requirements (Системи управління якістю. Вимоги).

 

Метою документа (стандарту) є регламентація вимог до системи управління якістю при виробництві обладнання СВП КВАЗАР. Створити систему якості це: - розробити та впровадити її в діяльність підприємства. Стандарт розроблений з урахуванням всіх основних принципів управління якістю при виробництві.

Вимоги стандарту до процесу виробництва електротехнічних виробів СВП КВАЗАР означає - визначити здатність організації задовольнити не тільки власні вимоги до виготовлення виробів, а й вимоги замовника.

Для того щоб виробництво електротехнічної апаратури КВАЗАР було сертифіковано ДСТУ ISO 9001: 2009 необхідно щоб дотримувалися всі його вимогливі пункти без винятків.

  

Відповідність державному стандарту для СВП КВАЗАР це:

 

Гарантована здатність підприємства безперебійно та на постійній основі виробляти й поставляти електротехнічні вузли і механізми, які будуть задовольняти вимоги замовників.

Застосування до всіх вироблених матеріалів та продуктів законодавчих норм та вимог, ТУ (технічних умов).

Орієнтованість підприємства на максимальне задоволення потреб замовників, тобто поліпшення якості на постійній основі та з високою результативністю.

Щоб досягти вимог ДСТУ ISO 9001: 2009, колектив СВП КВАЗАР виконав такі дії:

 

Визначив: процеси, які необхідні для системи управління якістю та відповідно застосував їх при виробництві електротехнічного устаткування. Встановив порядок взаємодії виробничих сил, а також послідовність процесів.

Визначив, вивчив та впровадив методику й критерії, які гарантують результативність та контроль виробничих етапів.

Забезпечив всі необхідні ресурси для належного функціонування виробничого процесу.

Провів моніторинг та відповідно аналіз всіх процесів при виготовленні електротехнічного обладнання.

Визначив та застосував заходи, які необхідні для того, щоб досягти тих результатів, які були заплановані та забезпечив постійне їх покращення.

Виходячи з викладеного вище, можна сказати, що сертифікація, безумовно, орієнтована як на потреби замовника, так й на політику у сфері якості виробничих процесів усередині Спільного Виробничого Підприємства КВАЗАР.

Відповідність всіх процесів, на етапах виробництва електротехнічного індустріального обладнання СВП КВАЗАР, вимогам ДСТУ ISO 9001: 2009 відкриває такі перспективи як:

Довіра замовників, що гарантує підвищення кількості продукції, що замовляється.

Впевненість у високій якості сировини для виготовлення, так й вже готової електротехнічної продукції. І як результат - надійність.

Можливість виходу на міжнародні ринки

Співпраця з великими підприємствами та авторитетними фірмами.

 

СВП КВАЗАР – ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ сертифікована Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики Державної системи сертифікації УкрСЕПРО. Підприємство отримало сертифікат на відповідність вимогам системи управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2009 «Системи управління якістю. Вимоги »(ISO 9001: 2008, IDT). №UA 8O072.36177373.1-2018

  

ДОВІРЯЙТЕ НАМ.

 

СВП КВАЗАР Україна. Київ - 2021.

e-mail: info@kvazar.com.ua
03045, вул. Набережно-Корчуватська, 136Л
г. Київ, Україна

Телефон/факс

тел/факс: + 30 (044) 501-79-20
тел/факс: + 30 (044) 501-79-21
тел/факс: + 30 (044) 501-79-22

Ми в соцмережах